Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením přes detekční trubici s chemickým činidlem, jejichž barva se po prosátí vzorku z ovzduší zbarví a dle stupnice na trubici zjistíme míru koncentrace příslušné chemické látky na pracovišti. Prosávání vzduchu je zajištěno nasávacím univerzálním zařízením typ 86. Tato metoda měření se používá jako měření v nejhorším případě (bod 5.2.3.2 ČSN EN 689).

Číst dál...

Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce polétavého prachu kvantitativně zachytí. Prosávání vzduchu je zajištěno čerpací jednotkou s elektrickou regulací průtoku – osobním odběrem nebo čerpadlem TVR 20 pro stacionární odběr.

Číst dál...

Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením přes detekční trubici se sorpční náplní a následným vyhodnocením na chromatografu v akreditované laboratoři. Prosávání vzduchu je zajištěno čerpací jednotkou s elektrickou regulací průtoku vzduchu.

Číst dál...

Go to top