Principem odběru vzorků je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce polétavého prachu kvantitativně zachytí. Prosávání vzduchu je zajištěno čerpací jednotkou s elektrickou regulací průtoku – osobním odběrem nebo čerpadlem TVR 20 pro stacionární odběr.

Z hmotnosti prachu a objemu prosátého vzduchu přes filtr se podělením vypočítá hmotnostní koncentrace inhalabilní a/nebo respirabilní frakce polétavého prachu - viz nařízení vlády 361/2007 Sb.

Zkoušku provádíme dle norem  ČSN EN 481, ČSN EN 689, MDHS 14/3.

Go to top