Hluk je každý nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo který má škodlivý vliv na zdraví člověka. Hluk je z biologického (medicínského) hlediska škodlivý svou nadměrnou intenzitou. Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Měření hluku rozdělujeme na:

prum emJedná se o měření hluku z drobných provozoven, průmyslových celků, silniční, železniční a letecké dopravy. Referenční body se většinou volí v nejbližším chráněném venkovním nebo vnitřním prostoru (např. nejbližší rodinný dům). Měření se nejčastěji provádí pro účely vydání stanoviska orgánů státní správy, zajištění podkladů pro stížnosti, případně pro zjištění účinnosti nápravných protihlukových opatření.

Podstata zkoušky spočívá v měření hladiny akustického tlaku na příslušném chráněném místě nebo prostoru. Použitá přístrojová technika umožňuje ukládání naměřených hodnot a dat do vnitřní paměti zvukoměru. Volba metodiky měření a stanovení parametru hluku závisí na účelu měření, požadované přesnosti, na povaze a době trvání hluku, místě šetření a vlastnostech prostředí. Změřené hodnoty se následně laboratorně zpracovávají na PC.

Číst dál...

obr pracproPobyt v hlučném prostředí má špatný vliv na zdraví člověka, na jeho pracovní výkon a pozornost. Člověk není schopný se na nadměrný hluk adaptovat. Proto jsou v pracovním prostředí přijímána specifická opatření k ochraně osob před nadměrným hlukem.

 

Číst dál...

Go to top