Povinnost zpracovat oznámení o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (ať už podlimitních nebo stanovených) se týká záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č.101/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V případě oznámení se jedná o první stupeň zpracovávané dokumentace.

Číst dál...

Posuzování vlivů na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb.

Zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na životní prostředí (ŽP) a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků při tomto posuzování.

Předmětem posuzování vlivů na ŽP v ČR jsou záměry (stavby) a koncepce specifikované v části Hlava I zákona a dále záměry (stavby) a koncepce jejichž vlivy na ŽP přesahují hranice ČR specifikované v části Hlava II zákona (mezistátní posuzování).

Číst dál...

Go to top