Při zpracování Odborných posudků a Provozních řádů může vyplynout nutnost konzultací s orgány státní správy (Krajský úřad; oblastní inspektoráty ČIŽP), aby byla zajištěna bezproblémovost povolovacího řízení. Tuto činnost zajišťujeme automaticky a je již zahrnuta v ceně zpracovávaných dokumentů. Samozřejmostí je pak naše přítomnost jako konzultanta na jednání s orgány státní správy s naším klientem, pokud si toto sám vyžádá.

V tomto případě však vyžadujeme předběžné projednání záměru s provozovatelem a zejména pak dosažení shody ve stanoveném postupu při vyjednávání s těmito orgány státní správy. Je nutno totiž poznamenat, že ne všechny záměry jsou vždy „průchozí“ se strany legislativních požadavků a tyto naše společnost prosazovat nebude.

Vždy se však snažíme najít řešení, které je průchozí pro orgány státní správy a snesitelné pro provozovatele.

Go to top