Slouží jako podklad pro vydání povolení ke stavbě, pro stavební úřady a krajské hygienické stanice. Většinou se jedná o zjištění aktuálního stavu v dané lokalitě a následnou modelaci nového stavu po realizaci konkrétního záměru (průmyslové areály, střelnice, sportoviště apod.). Na základě dodaných dat jsme schopni vypočítat budoucí příspěvek k aktuální hlukové situaci a zjistit, zda po realizaci záměru nebudou překračovány hygienické limity v okolních chráněných prostorech.

Tyto studie počítají i s vnitropodnikovou dopravou, pohybem obslužných vozidel po areálu, příjezdu a odjezdu zásobovacích vozidel, případně i s příjezdem a odjezdem zaměstnanců na podnikové parkoviště. Dle provozní doby uvažovaného záměru vypočítáme i rozdílné varianty pro denní a noční provoz.

Go to top