Slouží jako podklad pro stavební úřady a krajské hygienické stanice jaké bude předpokládané zatížení hlukem z předmětné stavby, případně z mobilního pracovního stroje. Jako podklady pro tyto typy studií slouží typové listy jednotlivých strojů, stacionárních zdrojů a jejich umístění v lokalitě, kde se stavba nachází. Na základě těchto údajů, případně na základě akreditovaného měření jsme schopni vypočítat předpokládanou hlukovou zátěž pro jednotlivé stavební areály.

 

Go to top