Hlukové mapy vznikají za účelem zjištění komplexního stavu hlukové zátěže na rozlehlejší území. Mapy slouží jako podklady pro vlastníky komunikací (ŘSD, kraje, obce a města) tak i pro místní úřady jako podklad o tom, zda v dané lokalitě nedochází k překračování hygienických limitů. Tyto mapy se tvoří pro aktuální stav na vozovkách nebo jako předpoklad zvýšení provozu na jednotlivých komunikacích. Jako podklady slouží oficiální výsledky sčítání vozidel od jednotlivých vlastníků komunikací.

Při modelování terénu se vychází z počtu a typu vozidel, tvarů, stáří a charakteru jednotlivých vozovek (jejich povrch atd.) a taky rychlosti projíždějících vozidel. Na základě těchto informací a na základě podkladových dat terénu jsme schopni zpracovat velká území po celé České Republice.

Go to top