Podstatou zkoušky je stanovení obsahu vodní páry v plynu proudícím komíny a potrubím. Základní podmínkou výše uvedené normy je, že složky plynu proudící komínem musejí být v termodynamické rovnováze. Jestliže se v proudícím plynu vyskytnou kapičky vody, nelze výše uvedenou normu použít.

Součástí měřící aparatury KALMAN SYSTÉM KS 104, která je používána pro manuální odběry tuhých látek s gravimetrickým vyhodnocením, je kondenzačně-adsorpční systém pro stanovení vodní páry v měřeném potrubí. Zkoušku provádíme dle normy ČSN ISO 10790.

Go to top