Podstatou zkoušky je změření hodnoty rychlosti proudící vzdušiny pomocí Prandtlovy trubice ve zvolených bodech průřezu potrubí. Pro toto měření je nutné znát – průměr či rozměr měřeného potrubí, diferenční tlak z Prandtlovy trubice z jednotlivých měřících bodů, hodnoty diferenčního tlaku (Pa) přepočítat na rychlost vzdušiny (m/s).

Výpočet průtoku je pak součinem průměrné rychlosti a plochy v průřezu. Prandtlovu trubici je možné použít od 3m/s do 50m/s, v případě rychlostí od 0,1 – 19,83 m/s lze použít lopatkový anemometr. Zkoušku provádíme dle normy ČSN ISO 10780.

Go to top